Thai Word of the Day: “kreung-lab kreung-dteun” (ครึ่งหลับครึ่งตื่น)

“kreung-lab kreung-dteun” (ครึ่งหลับครึ่งตื่น) can be used in the following ways:

adjective: is half asleep

The adjective “kreung-lab kreung-dteun” (ครึ่งหลับครึ่งตื่น) is when you very tired or not completely awake.

Examples:

ying-cha-raa pha-yak naa raao gap yang kreung-lab kreung-dteun
หญิงชราพยักหน้าราวกับยังครึ่งหลับครึ่งตื่น
(The old lady nodded, as if half asleep)

yang kreung-lab kreung-dteun, ter reuhm tham aa-haan-chao hai dek-dek
ยังครึ่งหลับครึ่งตื่น เธอเริ่มทำอาหารเช้าให้เด็กๆ
(Still half asleep, she began to make breakfast for the children)

kaw a-phai ka, khun phood waa arai na? chan yang kreung-lab kreung-dteun
ขออภัยค่ะ คุณพูดว่าอะไรนะ ฉันยังครึ่งหลับครึ่งตื่น
(Sorry, what did you say? I was half asleep)

Li Khomkham
Course Co-ordinator & Tutor
Thai Language Tuition UK